Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
KADENCJA 2024-2029 Odpowiedź na interpelację dot. nadania imprezie "Powitanie Lata" charakteru urodzin Miasta 2024-07-09 11:11:56 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.84.2024
Kadencja 2024-2029 Odpowiedź na zapytanie dot. miejsc dla relokacji nielegalnych imigrantów 2024-07-09 11:10:56 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.72.2024
KADENCJA 2024-2029 Odpowiedź na interpelację Klubu Radnych "Nasze Miasto" oraz Klubu "Prawo i Sprawiedliwość" dot. wymiany uszkodzonych płytek... 2024-07-09 11:09:34 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.106.2024
KADENCJA 2024-2029 Odpowiedź na interpelację w spr. wykonania remontu drogi przy ul. Szaflarskiej 142 2024-07-09 11:06:39 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.101.2024
KADENCJA 2024-2029 Odpowiedź na interpelację dot. załatania dziur na wąskim odcinku ul. Krakowskiej 2024-07-09 11:05:04 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.88.2024
KADENCJA 2024-2029 Odpowiedź na interpelację dot. wykonania progu zwalniającego na ul. Krasińskiego 2024-07-09 11:03:21 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.79.2024
Kadencja 2024-2029 Zapytanie w spr. liczby posiedzeń Miejskiej Komisji Profilaktyki 2024-07-09 11:00:48 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.115.2024
Kadencja 2024-2029 Odpowiedź na zapytanie dot. gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Miasta 2024-07-09 10:59:34 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.109.2024
Przetargi Gmina Miasto Nowy Targ ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:... 2024-07-08 15:42:27 Aktualizacja Maksymilian Gryglak PRZETARG
Przetargi z roku 2024 Gmina Miasto Nowy Targ ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:... 2024-07-08 15:42:27 Publikacja Maksymilian Gryglak PRZETARG
Przetargi Gmina Miasto Nowy Targ ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:... 2024-07-08 15:39:37 Publikacja Maksymilian Gryglak PRZETARG
KADENCJA 2024-2029 Odpowiedź na interpelację dot. zorganizowania otwartego spotkania z Dyrekcją ZDW Kraków w spr. przebudowy ul. Ludźmierskiej 2024-07-08 12:33:47 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.87.2024
Kadencja 2024-2029 Zapytanie dot. budowy nowego skate parku 2024-07-08 11:59:51 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.112.2024
Kadencja 2024-2029 Odpowiedź na zapytanie dot. infrastruktury IT przygotowana dla potrzeb Budżetu Obywatelskiego 2024-07-08 11:58:44 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.108.2024
Kadencja 2024-2029 Zapytanie dot. infrastruktury IT przygotowana dla potrzeb Budżetu Obywatelskiego 2024-07-08 11:57:58 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.108.2024
KADENCJA 2024-2029 Odpowiedź na inerpelację dot. uprzątnięcia żwiru na ul. Kokoszków Boczna powyżej ANS 2024-07-08 11:56:53 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.81.2024
KADENCJA 2024-2029 Odpowiedź na interpelację dot. remontu schodów z wałów przeciwpowodziowych na ul. Kościuszki 2024-07-08 11:55:43 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.82.2024
Kadencja 2024-2029 Odpowiedź na zapytanie dot. drogi w lesie Bór biegnącej wzdłuż nowej obwodnicy 2024-07-08 11:54:51 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.73.2024
KADENCJA 2024-2029 Odpowiedź na interpelację dot. dewastacji WC przy kawiarence w Parku Miejskim 2024-07-08 11:53:52 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.71.2024
KADENCJA 2024-2029 Odpowiedź na interpelację dot. zaprojektowania i przeprowadzenia remontu ul. Gorczańskiej 2024-07-08 11:52:44 Publikacja Maksymilian Gryglak AiK.0003.74.2024